Nonlinear optics at Laboratory of Organic materials

Rezultāti

Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana

Aktivitāte 4.1 - Par iegūtajiem rezultātiem referēts starptautiskās konferencēs un rezultāti nopublicēti SCI žurnālos

Tēzes:

 1. M.Rutkis, A.Jurgis, Inspirations for EO Polymer Design Gained from Modeling of Chromophore Poling by Langevin Dynamics, 12th International Conference „Electronic and Related Properties of Organic Systems ERPOS-12”, July 10-13, 2011, Vilnius, Lithuania, Book of Abstracts, p.51 (thesis, presentation)
 2. E. Nitišs, E. Titavs, M. Rutkis, O. Vilītis, Poling of EO polymers - corona disscharge process optimization, 12th International Conference „Electronic and Related Properties of Organic Systems ERPOS-12”, July 10-13, 2011, Vilnius, Lithuania, Abstracts, p.126. (thesis, poster)
 3. J.Kreicberga, J.Sirotkina, V.Kampars, I.Mihailovs, M.Rutkis, A.Jurgis, Covalently coupled multi-DMABI hromophores: synthesis, linear and nonlinear optical properties, 12th International Conference „Electronic and Related Properties of Organic Systems ERPOS-12”, July 10-13, 2011, Vilnius, Lithuania, Abstracts, p.148. (thesis, poster)
 4. E. Nitišs, M. Rutkis, M. Svilāns, Influence of multiple internal reflection and sample thickness change effects on determination of polymer film EO coefficients using MZI technique, International ConferenceAdvanced optical materials and devices AOMD-7”, August 28-31, 2011, Vilnius, Lithuania, Abstracts, p. 24, (thesis, poster)
 5. E. Titavs, E. Nitišs, M. Rutkis, Effect of corona poling parameters on polymer film poling efficiency, International Young Scientist Conference “Developments in Optics and Communications2012”, Riga, Latvia, April 12-14, 2012, Abstracts, p. 54 (thesis, presentation)
 6. Andrejs Tokmakovs, Martins Rutkis, Kaspars Traskovskis, Elmars Zarins, Lauma Laipniece, Valdis Kokars, Valdis Kampars, Properties of EO Active Molecular Glasses based on Indandione and Azobenzene chromophores, 14th International Conference–School “Advanced Materials and Technologies”, August 27-31, 2012, Palanga, Lithuania, Abstracts, p. 63 (thesis, poster)
 7. E. Nitiss, J. Busenbergs, M. Rutkis, Optical propagation loss measurements in electro optical host - guest waveguides, SPIE Optics+Optoelectronics, April 15-18, 2012. Prague, Czech Republic, 8772-59 (thesis, poster)

Publikācijas:

 1. O. Vilitis, E. Fonavs, M. Rutkis, Chromophore poling in thin film of organic glasses. 1. Overview of corona discharge application, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2011, No. 6, pp. 53-65; DOI:10.2478/v10047-011-0038-1 (link)
 2. E. Nitiss, M. Rutkis, M. Svilans, Effects of the multiple internal reflection and sample thickness changes on determination if electro-optica coefficient values of a polymer film, Lithuanian Journal of Physics, Vol. 52, No. 1, pp. 30-38 (2012) (link)
 3. O.Vilitis, I. Muzikante, M.Rutkis, A. Vembris, Chromophore poling in thin films of organic glasses. 2. Two-electrode corona discharge setup, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2012, No. 2, pp. 62-70; DOI: 10.2478/v10047-012-0013-5 (link)
 4. Vilitis, O., Titavs, E., Nitiss, E., Rutkis, M., Chromophore poling in thin films of organic glasses. 3. Setup for corona triode discharge, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2013, 50 (1), pp. 66-75 (link)
 5. Nitiss E., Rutkis M., Svilans M., Electrooptic coefficient measurements by Mach Zender interferometric method: application of Abeles matrix formalism for thin film polymeric sample description, Optics Communications, 286 (2013) 357 - 362 (link)
 6. Nitiss E, Titavs E., Kundzins K., Dementjev A., Gulbinas V., Rutkis M, Poling Induced Mass Transport in Thin Polymer Films, J. Phys. Chem. B, 2013, 117, 2812-2819 (link)
 7. Nitiss E., Busenbergs J., Rutkis M., Optical propagation loss measurements in electro optical host - guest waveguides, Proc. SPIE 8772, Nonlinear Optics and Applications VII, 87721L (May 8, 2013); doi:10.1117/12.2017226 (link)

 

Aktivitāte 4.2 - Izpildes gaitas un nozīmīgāko rezultātu atspoguļojums internetā

Izstrādāta un uzturēta projekta "Polimēru elektro - optiskā modulatora prototipa izstrāde" mājas lapa ar adresi peom.lu.lv

 

Aktivitāte 4.3 - Uzstādītas informācijas plāksnes

Informācijas plāksnes uzstādītas Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8 un Rīgas Tehniskās Universitātes Lietišķās Ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24


Aktivitāte 5.1 - Patenti

Plānu polimēra kārtiņu ierobežotas virsmas laukuma polarizēšanas ierīce un paņēmiens. Autori: Vilitis O., Nitiss E., Rutkis M. Patenta nr. 14755 LR patentu valde (oficiālais vēstnesis 01/2014)

Organisko Materiālu Laboratorija, Cietvielu Fizikas institūts, Ķengaraga iela 8

Aktualizēts: 31.12.2013.